Analýza trhu práce v kraji Vysočina v roce 2019

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza trhu práce v kraji Vysočina v roce 2019
Autor práce:
Virgl, Jiří
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Rotschedl, Jiří
Osoba oponující práci:
Kotýnková, Magdalena
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu trhu práce v Kraji Vysočina s hlavním zaměřením na měsíc březen roku 2019. Práce zkoumá poptávku po práci v Kraji Vysočina. Teoretická část se zabývá definicemi vybraných jevů na trhu práce – utváření rovnováhy na trhu práce, rizikové skupiny a migrace na trhu práce. Dále jsou popsány vybrané prvky z teorie lidského kapitálu a nastíněna hierarchie vzdělávání v České republice. Na závěr je provedena charakteristika Kraje Vysočina. Praktická část je věnována analýze vývoje nezaměstnanosti a volných pracovních míst, analýze veškerých inzerovaných pracovních pozic, podrobnější analýze inzerovaných pracovních pozic za měsíc březen a analýze inzerovaných pracovních pozic se zaměřením na školství. Na závěr je provedena analýza migrace v Kraji Vysočina. Unikátnost práce tkví v provedení analýzy struktury aktuální poptávky po práci a jejím propojení se systémem vzdělávání. Bylo zjištěno, že za měsíc březen by v některých odvětvích nebyl dostatečný počet absolventů, kteří by pokryli poptávku po práci.
Klíčová slova:
nezaměstnanost; školství; migrace; zaměstnanost; poptávka po práci

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 2. 2019
Datum podání práce:
9. 5. 2019
Datum obhajoby:
25.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68815_virj00.pdf [3,64 MB]
Oponentura:
63428_kotynkov.pdf [727,31 kB]
Hodnocení vedoucího:
68815_xrotj900.pdf [299,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68815/podrobnosti