Podnikatelský plán HR agentury

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Podnikatelský plán HR agentury
Autor práce:
Medunytsia, Yevhenii
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Boukal, Petr
Osoba oponující práci:
Neumaierová, Inka
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zpracování podnikatelského plánu pro založení HR agentury. Posláním firmy bude spojovat Ukrajince ‚kteří hledají práci v Evropě, se zaměstnavateli v ČR. Provedené analýzy by měly zhodnotit reálnost podnikání vdaném odvětví a posoudit efektivnost investování do daného podniku. Budoucí podnik bude řešit problém deficitu nekvalifikované pracovní síly v ČR a uspokojovat poptávku po lépe placené práci mezi Ukrajinci.Práce je rozdělena do dvou částí.V teoretické části jsou popsány hlavní pojmy spojené s podnikatelským plánem, je zde vysvětleno, co je podnikatelský plán a jaká je jeho struktura. Je zahrnut také popis strategie modrého oceánu a specifikace podnikání z agenturní licence, což je důležité pro přípravu podnikatelského záměru v oblasti agenturního zaměstnání.Praktická část se skládá z vytvoření podnikatelského plánu a jeho následného zhodnocení. Velká pozornost byla věnována především vytvoření unikátní nabídky na trhu, finančnímu plánování zpracovanému ve třech různých scénářích a hodnocení rentability investování do nově založeného podniku.
Klíčová slova:
zaměstnávání cizinců; podnikatelský plán; Agentura práce; strategie modrého oceánu; finanční plán; SWOT analýza; Ukrajina

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 2. 2019
Datum podání práce:
9. 5. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná příloha:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.