Analýza vývoje životní úrovně v Československu v letech 1945-1989

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vývoje životní úrovně v Československu v letech 1945-1989
Autor práce:
Černíková, Lucie
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Chalupecký, Petr
Osoba oponující práci:
Johnson, Zdenka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the development of standard of living from 1945 to 1989 with a focus on the comparison of the periods 1945 – 1968 and 1969 – 1989. The text of the thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis is based on the methods of study and literature search and research of related statistical data and provides theoretical background to the chosen topic of the thesis. The practical part is based on methods of analysis, synthesis and comparison of statistical data for the monitored Czech and Slovak territory. In particular, household income and consumption indicators, consumer goods supply and the level of public services are compared. First of all, its development in time and in selected territories is analyzed. Based on the results of the comparison, the specifics of each period and the overall development of the living standard are evaluated and research hypotheses are validated in the conclusions of the thesis.
Klíčová slova:
standard of living; economic development; planned economy; household incomes; public services ; Czechoslovakia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic History
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 3. 2019
Datum podání práce:
20. 8. 2019
Datum obhajoby:
11.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69078_cerl01.pdf [1,38 MB]
Oponentura:
62460_jerz01.pdf [313,51 kB]
Hodnocení vedoucího:
69078_chalupec.pdf [146,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69078/podrobnosti