Pracovní motivace mladých konzultantů v České republice

Název práce: Work motivation of young consultants in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Trnka, Václav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Ložek, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The purpose of this thesis is to look into the motivational factors of young consultants in the Czech Republic and identify those that play the largest role in employee attrition. Theoretical part summarises the most relevant models of employee motivation and other factors that influence employee satisfaction. Empirical part consists of research conducted mostly in three technology consulting companies. The results show that there are significant differences in satisfaction across the companies operating within the same field and that the main drivers of employee attrition appear to be dissatisfaction with salary, career advancement opportunities and opportunities to learn. Results were then used as a basis for interview with a Partner leading an IT consulting team, who has provided further insights into the approach of consulting management when it comes to keeping employees motivated and minimising employee attrition.
Klíčová slova: consulting; motivation; employee attrition
Název práce: Pracovní motivace mladých konzultantů v České republice
Autor(ka) práce: Trnka, Václav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Ložek, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je bližší pohled na motivační faktory mladých konzultantů pracujících v České republice and identifikace těch faktorů, které hrají největší roli v odchodu zaměstnanců. Teoretická část práce sumarizuje nejrelevantnější modely motivace zaměstnanců a také další faktory, které ovlivňují spokojenost zaměstnanců na pracovišti. Empirická část obsahuje vyhodnocení dotazníkového průzkumu s odpověďmi primárně ze tří významných konzultanských spolčností v České republice. Výsledky šetření identifikovaly značné rozdíly ve spokojenosti zaměstnanců napříč zkoumanými společnostmi a naznačují, že hlavním motivátorem mladých konzultantů pro jejich odchod je nespokojenost s výši platového ohodnocení, rychlostí kariérního růstu a nedostatkem příležitostí k osobnímu rozvoji a učení. Na základě výstupů z dotazníkového šetření byl poté proveden rozhovor s Partnerem vedoucím jednu významnou IT consultingovou společnost v České republice, který popsal procesy práce s motivací zaměstnanců v jeho týmu a jak postupují za účelem minimalizace počt odchozích zaměstnanců.
Klíčová slova: Odchod zaměstnanců; Consulting; Motivace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 1. 2019
Datum podání práce: 10. 5. 2019
Datum obhajoby: 10. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68313/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: