Průběh hospodářského cyklu v letech 2000 až 2017 a jeho dopad na nezaměstnanost v ČR ve srovnání se zeměmi OECD

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Průběh hospodářského cyklu v letech 2000 až 2017 a jeho dopad na nezaměstnanost v ČR ve srovnání se zeměmi OECD
Autor práce:
Novák, Vojtěch
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Czesaný, Slavoj
Osoba oponující práci:
Dyba, Karel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the thesis is to analyze the causes and impacts of the Czech Republic's business cycle as one of the Visegrad member countries and to compare the data with the Organization for Economic Cooperation and Development average. The aim of the thesis is fulfilled by the analysis of macroeconomic indicators in the period 2000 - 2017. The theoretical part is devoted to the definition of basic macroeconomic indicators such as labor market, business cycle or economic policy. In the practical part the basic macroeconomic indicators, which are drawn from the OECD database, were analyzed. Based on data from tables and graphs, the fact that the Visegrad countries converge to the OECD average was confirmed. The main output of the thesis is to refute the hypothesis that the Czech Republic was the closest to the OECD average in the Visegrad Group from 2000 to 2017.
Klíčová slova:
unemployment; economic policy; Economic cycle; labor market; gross domestic product

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 11. 2018
Datum podání práce:
10. 5. 2019
Datum obhajoby:
26.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67717_xnovv65.pdf [3,52 MB]
Oponentura:
63402_qdybk00.pdf [400,08 kB]
Hodnocení vedoucího:
67717_czes01.pdf [388,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67717/podrobnosti