Web analytics for e-commerce

Název práce: Web analytics for e-commerce
Autor(ka) práce: Jašek, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jandoš, Jaroslav;jn20010309023;Profesorem v oboru informatika na VŠE Praha, publikace v oborech elektronické obchodování - elektronické podnikání, systémová integrace, informační strategie, komunikační sítě a služby, tech. prostředky informačních systémů,
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na webovou analytiku a popisuje její nejdůležitější aspekty. Rozebírá základní koncepci zdrojů dat, jejich zpracování i posuzování. Je popsán trh programových nástrojů i webových analytiků. Stěžejní přínos této práce je ve vysvětlení podstaty a účelu klíčových ukazatelů se zaměřením na internetové obchody. Aspekty využití webové analytiky v rámci internetového marketingu a principy geografické lokalizace návštěvníků jsou taktéž podrobně rozepsány.
Klíčová slova: webová analytika; web analytics; internetové obchodování; měření návštěvnosti; internetový marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 2008

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: