Manažer 21. století

Název práce: Manažer 21. století
Autor(ka) práce: Cenek, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dědina, Jiří
Oponenti práce: Babšický, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Teoretická část: management, úrovně managementu, definice manažera, postavení a role manažerů, styly vedení lidí, styly rozhodování, manažerské dovednosti, efektivní řízení, změny nutné pro úspěch v 21. století. Praktická část: vývoj managementu v Evropě ve dvacátém století, vývoj managementu v Německu, vývoj managementu v Československu, České a Slovenské republice, kulturně podmíněné rozdíly mezi českými a německými manažery.
Klíčová slova: 21. století; Slovensko; Česká republika; Československo; Německo; management; Manažer
Název práce: The 21st Century Manager
Autor(ka) práce: Cenek, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dědina, Jiří
Oponenti práce: Babšický, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 9. 2006
Datum podání práce: 4. 9. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3771/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: