Vliv změn DPH na různé druhy spotřebních statků a cen výrobců

Název práce: Impact of VAT Changes on Different Types of Consumption Goods and Producers’ Prices
Autor(ka) práce: Macek, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kalíšková, Klára
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Existing literature examining behavior of prices as a response to changes in VAT rate are somewhat ambiguous as to whether prices react before the implementation, after the implementation or both. This thesis analyzes response of consumer prices of different category goods in the Czech Republic and Slovakia between 2001 and 2018, and producer prices in CZE between 2004 and 2018. The chosen identification strategy uses linear regress model with specified control variables - fixed effects. The results show different outcomes across categories. Consumer prices of pork meat and meat products respond both before and after the implementation cumulatively. While consumer prices of poultry, beef meat, animal products, and legumes react only after the implementation of new VAT rate, consumer prices of dairy products only show preadoption effect. Almost the whole tax increase is reflected in consumer prices in CZE. Producer prices of cereal products and feed mixtures show only preadoption effect. Producers transferred 27 percent of the tax burden into their prices. In Slovakia, consumer prices of dairy products and pork meat are affected only in the first month after implementation of a VAT rate change. 22 percent of the new tax burden is transferred on consumers though consumer prices.
Klíčová slova: value added tax; consumer prices; producer prices; price elasticity; tax burden; pass-through
Název práce: Vliv změn DPH na různé druhy spotřebních statků a cen výrobců
Autor(ka) práce: Macek, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kalíšková, Klára
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Dosavadní existující literatura na téma reakce cen na změny DPH se do určité míry rozchází, zda-li ceny reagují již před změnou DPH, až po implementaci nové sazby DPH či kumulativně před i po. Tato práce zkoumá reakce spotřebitelských cen statků různých kategorií v České Republice a na Slovensku mezi lety 2001 a 2018 a cen výrobců v ČR mezi lety 2004 a 2018. Zvolená identifikační strategie využívá lineární regresní model s bohatou specifikací kontrolních proměnných - fixních efektů. Výsledky ukazují různé reakce jednotlivých kategorií. Spotřebitelské ceny vepřového masa a masných výrobků reagují v České Republice kumulativně před i po zavedení nové sazby DPH. Zatímco spotřebitelské ceny drůbežího a hovězího masa, živočišných výrobků a luštěnin reagují v ČR až po zavedení nové sazby DPH, spotřebitelské ceny mléčných produktů vykazují změnu pouze před zavedním nové sazby. U spotřebitelských cen v ČR je téměř celé zvýšení sazby DPH promítnuto v cenách a přeneseno na spotřebitele. Ceny výrobců obilných produktů a krmných směsí reagují na změnu DPH ještě před jejím zavedením. Výrobci přenesli na odběratele 27 procent z celkové změny daňové zátěže. Na Slovensku spotřebitelské ceny mléčných produktů a vepřového masa reagují na změnu sazby DPH pouze v prvním měsíci po změně sazby. 22 procent nové daňové zátěže je přeneseno na spotřebitele.
Klíčová slova: cenová elasticita; daňové břemeno; přenos daňové zátěže; cen výrobců; daň z přidané hodnoty; spotřebitelské ceny

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 5. 2018
Datum podání práce: 10. 5. 2019
Datum obhajoby: 13. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65964/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: