Vliv hodnotové orientace na míru euroskepticismu ve veřejném mínění v EU v letech 2012–2018

Název práce: Vliv hodnotové orientace na míru euroskepticismu ve veřejném mínění v EU v letech 2012–2018
Autor(ka) práce: Vaněčková, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dostál, Petr
Oponenti práce: Hanzlík, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce zkoumá vliv hodnotové orientace v členských zemích Evropské unie na míru euroskepticismu. Práce představuje materialismus, postmaterialismus a Inglehartovu teorii mezigenerační změny v kontextu dalších teorií modernity. Popisuje rovněž vývoj evropské integrace, integrační procesy a euroskepticismus. V praktické části práce jsou zkoumány vztahy mezi hodnotovou orientací, materialismem či postmaterialismem, jako explanační proměnnou a euroskepticismem jako závislou proměnnou ve veřejném mínění v letech 2012-2018 v členských zemích EU. Analýza je prováděna pomocí korelačních diagramů a dat z průzkumů veřejného mínění Eurobarometr. Práce v závěru poukazuje na možnosti zlepšení Eurobarometru prostřednictvím typologií euroskepticismu.
Klíčová slova: euroskepticismus; Evropská unie; postmaterialismus; hodnotová orientace
Název práce: The Impact of Value Orientation on the Level of Euroscepticism in the EU Member Countries in 2012-2018
Autor(ka) práce: Vaněčková, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dostál, Petr
Oponenti práce: Hanzlík, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis examines the impact of value orientation on the level of Euroscepticism in the member countries of the European Union. The thesis introduces materialism, postmaterialism and Inglehart’s theory of the intergenerational value change in connection with other theories of modernity. Next, the thesis deals with the topic of European integration, integration processes and Euroscepticism. The aim of the practical part is to analyse the relationship between value orientation, materialism or postmaterialism, as an explanatory variable and Euroscepticism as a dependent variable in public opinion in 2012-2018 in the EU member countries. The analysis is performed using correlation diagrams and data from Eurobarometer surveys. In conclusion, the thesis reveals possibilities on how to improve Eurobarometer surveys using existing Euroscepticism typologies.
Klíčová slova: postmaterialism; Euroscepticism; European Union; value orientation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 11. 2018
Datum podání práce: 11. 5. 2019
Datum obhajoby: 4. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67820/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: