Hloubková analýza péče o zaměstnance ve společnosti Schenker spol. s r.o

Název práce: Hloubková analýza péče o zaměstnance ve společnosti Schenker spol. s r.o
Autor(ka) práce: Žitníková, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Říhová, Gabriela
Oponenti práce: Šmíd, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje analýze péče o zaměstnance ve společnosti Schenker spol. s r.o. Teoretická část popisuje základní pojmy z oblasti péče o zaměstnance, definuje možnosti vzdělávání a odměňování. V praktické části jsou charakterizovány jednotlivé složky péče o zaměstnance ve společnosti Schenker spol. s r.o., vzdělávání, odměňování a benefity, které společnost svým zaměstnancům nabízí. Dále jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno za účelem zjištění spokojenosti s péčí o zaměstnance a nabízenými benefity. Hlavním přínosem práce je zanalyzování spokojenosti s péčí o zaměstnance v dané společnosti a formulace doporučení ohledně možných změn vedoucích k jejímu zvýšení.
Klíčová slova: pracovní podmínky; vzdělávání; péče o zaměstnance; odměňování; zaměstnanecké výhody
Název práce: Deep analysis of employee care in the company Schenker spol. s r.o
Autor(ka) práce: Žitníková, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Říhová, Gabriela
Oponenti práce: Šmíd, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the analysis of employee care in the company Schenker spol. s r.o. The theoretical part describes basic concepts of employee care, training possibilities and rewards. In the practical part compounds of employee care, training possibilities, rewards and benefits in the company Schenker spol. s r.o. are described. The last part of the thesis analyses results of the questionnaire, that finds out preferred benefits and employee satisfaction with the current system of employee care. The main contribution of this thesis is the finding of level of satisfaction with employee care and recommendations leading to improvement of employee care in the company.
Klíčová slova: employee care; work conditions; employee training; employee reward; employee benefits

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 3. 2019
Datum podání práce: 12. 5. 2019
Datum obhajoby: 5. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69277/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: