Zaznamenávání účetnictví od starověku po současnost

Název práce: Zaznamenávání účetnictví od starověku po současnost
Autor(ka) práce: Rod, Miroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Randáková, Monika
Oponenti práce: Hora, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je popsat historický průběh zaznamenávání účetnictví od starověku po současnost. Obsahem práce jsou způsoby zaznamenávání účetnictví. Dále jsou popsány jednotlivé nosiče účetních informací. Taktéž se tato práce zabývá účetními softwary. V praktické části je vybrán nejvhodnější účetní software pro definovanou účetní jednotku.
Klíčová slova: účetní záznamy; historie účetnictví; účetní softwary; výběr vhodného účetního softwaru
Název práce: Recording of accounting from antiquity up to the present
Autor(ka) práce: Rod, Miroslav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Randáková, Monika
Oponenti práce: Hora, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main purpose of this bachelor’s thesis is to describe the process about recording of accounting from antiquity up to the present. The content of this thesis are ways of accounting records. Than the accounting information carriers are described. Furthermore this bachelor’s thesis deals with the accounting software. In the practical part is chosen the most suitable accounting software for a defined accounting entity.
Klíčová slova: accounting records; accounting history; accounting software; selection of a suitable accounting software

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 10. 2018
Datum podání práce: 12. 5. 2019
Datum obhajoby: 7. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67483/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: