Analýza okolí podniku Biesterfeld Silcom s.r.o

Název práce: Analýza okolí podniku Biesterfeld Silcom s.r.o
Autor(ka) práce: Krb, Štěpán
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mikan, Pavel
Oponenti práce: Fejl, René
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce si klade za cíl zpracovat strategickou analýzu vybraného podniku, v tomto případě společnosti Biesterfeld Silcom s.r.o, která se zabývá distribucí chemických látek a produktů. Pro strategickou analýzu byly zvoleny následující metody: PESTLE analýza, charakteristika odvětví, Porterův model pěti sil, identifikace zdrojů, VRIO analýza, finanční analýza a portfolio produktů. Výstupy těchto analýz jsou následně sloučeny do SWOT analýzy, ze které plynou další doporučení. Pro každou složku strategické analýzy byla nejdříve vypracována teoretická část, která je následována částí praktickou.
Klíčová slova: Strategická analýza; Biesterfeld Silcom s.r.o.; Podnik
Název práce: Analysis of the enviroment of Biesterfeld Silcom s.r.o
Autor(ka) práce: Krb, Štěpán
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mikan, Pavel
Oponenti práce: Fejl, René
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this thesis is to process an analysis of a certain business. In this case the company is Biesterfeld Silcom, which distributes chemical substances and other associated products. The following methods were chosen for the analysis: PESTLE analysis, characteristics of the industry, Porter’s five forces scheme, identification of sources, VRIO analysis, financial analysis and product portfolio. The outcome of those analyses are merged into a SWOT analysis, which is then used to recommend future steps. A theoretical part was made for every practical part of the work.
Klíčová slova: Biesterfeld Silcom; Enterprise; Strategic analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2018
Datum podání práce: 12. 5. 2019
Datum obhajoby: 12. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67368/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: