Teoretické a praktické aspekty prosazování práva vybranými dozorčími orgány pro oblast kapitálového trhu v ČR, Francii a USA

Název práce: Teoretické a praktické aspekty prosazování práva vybranými dozorčími orgány pro oblast kapitálového trhu v ČR, Francii a USA
Autor(ka) práce: Šovar, Jan
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: prof. JUDr. Jan Dědič
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Dílo se zaměřuje na aplikaci pravomocí, jimiž příslušné autority v České republice, Francii a Spojených státech zajišťují plnění norem veřejného práva v oblasti finančního trhu (regulatory law enforcement). Práce rozebírá relevantní teoretické přístupy k právní regulaci a následně klíčové právní činitele, které mají na prosazování práva dozorčími orgány v praxi vliv. Pojem ?prosazování práva? (law enforcement) má v práci širší vymezení a neobsahuje jen sankční pravomoci orgánu dohledu, ale také úkony představující faktickou (neformální) správní činnost a správní úkony s nižší intenzitou právních účinků. Studie zdůrazňuje požadavek proaktivního charakteru správních úkonů; důraz je kladen na přístup k prosazování práva založený na hodnocení rizik (risk based approach) pro cíle dohledu.
Klíčová slova: kapitálový trh; právní regulace; prosazování práva; rizikovost; teorie regulace;
Název práce: The Law Enforcement of Capital Market Regulatory Agencies in the Czech Republic, France and United States of America: Going by the Theory and Action
Podnázev práce: Regulatory law enforcement
Autor(ka) práce: Šovar, Jan
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: prof. JUDr. Jan Dědič
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Obch. a mez. hosp. právo
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 2008

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: