Filmový marketing artových a dokumentárních filmů

Název práce: Filmový marketing artových a dokumentárních filmů
Autor(ka) práce: Hanusová, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Grosman, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce pojednává o filmovém marketingu se zaměřením na porovnání artových a dokumentárních filmů. Práce bude rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. První část teoreticky přiblíží definici artových a dokumentárních filmů, marketingovou teorii a jeho uplatnění a specifika ve filmovém průmyslu. Práce se bude také zabývat filmovými festivaly a oceněním a jejich rolí ve filmové distribuci. Praktická část bude analyzovat užití marketingové kampaně vybraných filmů v České republice. Práce se dále soustředí na určení rozhodujících marketingových faktorů, které ovlivňují diváka při výběru filmu.
Klíčová slova: Filmová distribuce; Filmový marketing; Filmové festivaly
Název práce: Film marketing of art and documentary movies
Autor(ka) práce: Hanusová, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Grosman, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis discuss films marketing with a focus on art and documentary movies. The thesis will be divided into two part, theoretical and practical. The first part introduces the definition of art and documentary movies, marketing theory and its application and specifics in the film industry. The work will also focus on movie festival and awards and its role in the distribution. The practical part will analyze the use of marketing campaign of selected films in the Czech Republic. The thesis also focuses on determining the crucial marketing factors that influence the viewer when choosing a movie.
Klíčová slova: marketing mix; film marketing; film distribution

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2019
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 12. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69399/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: