Značka La Femme Mimi - představitel slow fashion v ČR

Název práce: Značka La Femme Mimi - představitel slow fashion v ČR
Autor(ka) práce: Truong, Thu Huong
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hucková, Barbara
Oponenti práce: Kubaš, Mario
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je případovou studií české módní značky La femme MiMi v souvislosti se slow fashion. V teoretické části autorka přibližuje problematiku fast fashion a popisuje slow fashion jako její řešení. Dále se práce věnuje módnímu marketingu. V praktické části jsou slow fashion zásady analyzovány na praktickém příkladu značky La femme MiMi. Autorka si klade za cíl zhodnotit pomocí kvalitativního výzkumu, zda si česká značka La femme MiMi při produkci dvou kolekcí ročně zachovává slow fashion postupy a principy a analyzovat jestli značka dostatečně využívá marketingové nástroje k propagaci svých slow fashion výrobních postupů. Na závěr autorka navrhne vlastní doporučení na zkvalitnění marketingové komunikace, pomocí kterých by se značka La femme MiMi mohla zviditelnit ve slow fashion segmentu.
Klíčová slova: zero waste; módní marketing; slow fashion; móda; fast fashion; La femme MiMi; udržitelnost
Název práce: La femme MiMi - the representative of slow fashion in Czech republic
Autor(ka) práce: Truong, Thu Huong
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hucková, Barbara
Oponenti práce: Kubaš, Mario
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is a case study about czech fashion brand La femme Mimi in context of slow fashion. In the theoretical part the author introduces the issues of fast fashion and describes slow fashion as the solution for said problems. Later, the paper focuses on fashion marketing. In the practical part, slow fashion principles are shown on a practical example of La femme MiMi. With the help of qualitative research the author aims to evaluate if a czech fashion brand can keep its slow fashion principles and processes while producing two collections annually and analyse if the brand uses the marketing tools sufficiently to promote its slow fashion production. Finally the author will suggest steps for improvement of marketing communication, which would help La femme MiMi to have attention drawn to in the slow fashion segment.
Klíčová slova: slow fashion; fast fashion; sustainability; fashion; zero waste; La femme MiMi; fashion marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2019
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 13. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69216/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: