Kulturní akce jako osvětový prostředek k tématu bezdomovectví v rámci neziskové organizace NADĚJE v Liberci

Název práce: Kulturní akce jako osvětový prostředek k tématu bezdomovectví v rámci neziskové organizace NADĚJE v Liberci
Autor(ka) práce: Kindratová, Kristina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hucková, Barbara
Oponenti práce: Malcová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Fenomén bezdomovectví je již několik století aktuálním tématem a zároveň i kritickým problémem dnešní společnosti. Jen málokdo na problém s lidmi bez domova pohlíží jinak než kriticky. Tato bakalářská práce si klade za cíl alespoň několika jedincům pozměnit kritické smýšlení o této problematice a dokázat jim, že za život na ulici si každý sám nemůže. Dále si práce klade za cíl ukázat možnosti, jak lze pomoci, jak podpořit člověka bez domova jak materiálně, tak i sociálně. Teoretická část bude zaměřena na osvětu společnosti o tomto fenoménu, a to za pomoci benefiční akce, která zahrne jak přednášky o problematice, tak i různorodý doprovodný program. Sbírka z akce bude putovat na podporu organizace NADĚJE v Liberci.
Klíčová slova: neziskový sektor; benefiční akce; sociální služby; bezdomovectví
Název práce: Culture event as the tool of public enlightenment focusing on the issue of the homelessness within the non-governmental organization "NADĚJE" in Liberec
Autor(ka) práce: Kindratová, Kristina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hucková, Barbara
Oponenti práce: Malcová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The phemenon of homelessness has been a topical issue for several centuries and a critical issue for todays society. Only few people see the problem of homeless people differently than critically like the rest of society. The aim of this bachelor thesis is to change the critical thinking about this issue of at least a few individuals and prove them that it not everyone’s own fault. It also aims to show options, how to help or support a homeless person materially or socially. As a theoretical part, which should help to fulfill the objectives, a benefit event will be organized for the NADEJE organization in Liberec.
Klíčová slova: benefit events; social services; homelessness; non-profit sector

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 1. 2019
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 13. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68740/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: