Liquidity management of commercial banks operating in Poland

Název práce: Liquidity management of commercial banks operating in Poland
Autor(ka) práce: Majkútová, Natalia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Maršíková, Kateřina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Thesis evaluated the level of liquidity risk and the tools used to minimize such risk in Polish commercial banks. The evaluation of the liquidity of banks in Poland consists of three parts. Firstly, the changes in funding gap, which is a measure of funding liquidity risk, in the period from 2003 to 2018 of commercial Polish banks was assessed. The main finding of this analysis was that the funding liquidity risk was significantly lower before the Global Financial Crisis than during any years since the crisis. Secondly, analysis of the liquidity ratios level since 2008 until 2018 was presented. The last part of the analysis demonstrated the analysis of linear regression of certain macroeconomic factors (unemployment, and inflation) and funding gap
Klíčová slova: Funding Gap; Liquidity Risk Management; Risk in Banking Sector
Název práce: Liquidity management of commercial banks operating in Poland
Autor(ka) práce: Majkútová, Natalia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Maršíková, Kateřina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Thesis evaluated the level of liquidity risk and the tools used to minimize such risk in Polish commercial banks. The evaluation of the liquidity of banks in Poland consists of three parts. Firstly, the changes in funding gap, which is a measure of funding liquidity risk, in the period from 2003 to 2018 of commercial Polish banks was assessed. The main finding of this analysis was that the funding liquidity risk was significantly lower before the Global Financial Crisis than during any years since the crisis. Secondly, analysis of the liquidity ratios level since 2008 until 2018 was presented. The last part of the analysis demonstrated the analysis of linear regression of certain macroeconomic factors (unemployment, and inflation) and funding gap
Klíčová slova: Liquidity Risk Management; Risk in Banking Sector; Funding Gap analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 11. 2018
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 11. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67797/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: