Podnikatelský plán

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Podnikatelský plán
Autor práce:
Bucatari, Ana-Maria
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Krause, Josef
Osoba oponující práci:
Špička, Jindřich
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis was to elaborate a business plan for establishing a men's hairdressing and barbershop and realistic economic evaluation of this business plan. The work consists of the theoretical part, which describes the basic concepts, structure of a business plan and methods of its creation. In the practical part is analyzed executive summary, description of business opportunities, competitor analysis, marketing plan, project implementation plan and financial plan prepared in three different scenarios with the assumption of economic development in the first five years. During the elaboration of this bachelor thesis relevant experts in the field were consulted and the necessary information obtained, primarily from the owner of the Persian hair salon FARIAN Barbershop.
Klíčová slova:
Business plan; Hair salon; Financial plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 3. 2018
Datum podání práce:
18. 9. 2019
Datum obhajoby:
16.10.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65511_buca01.pdf [2,60 MB]
Oponentura:
62157_d003174.pdf [167,71 kB]
Hodnocení vedoucího:
65511_krausej.pdf [388,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65511/podrobnosti