Strategická analýza společnosti Falkenštejn

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategická analýza společnosti Falkenštejn
Autor práce:
Vonička, Vojtěch
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kubíček, Aleš
Osoba oponující práci:
Štamfestová, Petra
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis focuses on strategic analysis of the brewery Falkenštejn, s.r.o. The aim of the thesis is to identify opportunities and threats, to reveal its strength and weaknesses and finally suggest strategic recommendations based on synthesis that will help with the future performance of the company.
Klíčová slova:
Internal factors; PEST, SWOT; Strategic analysis; External factors

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 2. 2018
Datum podání práce:
18. 9. 2019
Datum obhajoby:
16.10.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65326_vonv01.pdf [804,06 kB]
Oponentura:
62708_xstap29.pdf [479,89 kB]
Hodnocení vedoucího:
65326_xkuba09.pdf [389,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65326/podrobnosti