Exchange Rate Policy in China

Název práce: Exchange Rate Policy in China
Autor(ka) práce: Zhang, Miao
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
China’s exchange rate regime began to reform in 1978, during these 40 years, the Chinese economy has developed rapidly from many aspects, and the exchange rate system has been reformed many times. First, this thesis will analyse the exchange rate policies of various stages in China after 1978, and the changes in exchange rates under the exchange rate system in different periods and the impact on trade and currency reserves. Second, in 2015 the Renminbi inclusion in the SDR basket is an important step in the internationalisation of the RMB. Although the Renminbi is included in SDR and the Renminbi has been convertible on the current account since 1996, there are still many barriers to financial accounts. Analyse the openness of RMB convertibility and financial accounts, and how foreign investors invest in China. In the end, with Haier Group as a case, introduce the foreign exchange management in Chinese companies and how Chinese multinationals manage foreign exchange fund and choose the best fund management model.
Klíčová slova: Financial account; RMB convertibility; Fund management
Název práce: Exchange Rate Policy in China
Autor(ka) práce: Zhang, Miao
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
China’s exchange rate regime began to reform in 1978, during these 40 years, the Chinese economy has developed rapidly from many aspects, and the exchange rate system has been reformed many times. First, this thesis will analyse the exchange rate policies of various stages in China after 1978, and the changes in exchange rates under the exchange rate system in different periods and the impact on trade and currency reserves. Second, in 2015 the Renminbi inclusion in the SDR basket is an important step in the internationalisation of the RMB. Although the Renminbi is included in SDR and the Renminbi has been convertible on the current account since 1996, there are still many barriers to financial accounts. Analyse the openness of RMB convertibility and financial accounts, and how foreign investors invest in China. In the end, with Haier Group as a case, introduce the foreign exchange management in Chinese companies and how Chinese multinationals manage foreign exchange fund and choose the best fund management model.
Klíčová slova: Financial account; RMB convertibility; Fund management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2017
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 11. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63614/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: