Logistické procesy ve vybrané firmě

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Logistické procesy ve vybrané firmě
Autor práce:
Sichka, Valeriya
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Mervart, Michal
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá logistickými procesy ve vybrané společnosti Zentiva, k.s., která je jednou z největších farmaceutických firem v Evropě. Teoretická část práce vysvětluje základní pojmy z oblasti logistiky, historie a procesy, které se vztahují k praktické části této práce. Praktická část obsahuje informace o vybrané společnosti, popis konkrétních logistických procesů a činnosti, které firma využívá. Cílem práce je analyzování procesů jak z procesního, tak i finančního hlediska, zjištění nedostatků a návrh možných řešení.
Klíčová slova:
analýza; logistické procesy; skladování; logistika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 5. 2017
Datum podání práce:
13. 5. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.