Uplatnění Lean Managementu v leteckém průmyslu

Název práce: Uplatnění Lean Managementu v leteckém průmyslu
Autor(ka) práce: Váňová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Martínez, Felipe
Oponenti práce: Krejčová, Nikola
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá uplatněním postupů a principů Lean Managementu ve výrobním procesu leteckého průmyslu ve společnosti Latecoere Czech republic s.r.o. Hlavním cílem této práce je zmonitorování vybraného CNC pracoviště a navržení zlepšení výrobních procesů. Práce zároveň vytváří evidenci o uplatnitelnosti nástrojů Lean Six Sigma v prostředí specifickém dlouhou průběžnou dobou výroby. Výsledky provedené analýzy ukázaly, že efektivita CNC strojů a výkonost CNC operátorů neodpovídá požadavkům vedení společnosti. Na základě těchto zjištění jsou navrženy změny, které by dle předpokládaných výsledků měly výrazně zvýšit efektivitu na vybraném CNC pracovišti.
Klíčová slova: Lean Management; Letecký průmysl; DMAIC; OEE; CNC stroje
Název práce: Application of Lean Management in Aviation Industry
Autor(ka) práce: Váňová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Martínez, Felipe
Oponenti práce: Krejčová, Nikola
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on application of procedures and principles of Lean Management in production process of aviation industry in company Latecoere Czech republic. The main object of the thesis is to propose improvements in production processes based on monitoring of the selected CNC workplace. The thesis also enhence the evidence of Lean Six Sigma instrument applicability in specific environment of long lead time. The results of the analysis indicate that the effectivity and productability of CNC machines do not comply with the management requirements. Based on obtained results, the thesis suggests improvements leading to increasing effectivity within the applied area.
Klíčová slova: DMAIC; OEE; Lean Management; Aviation Industry; CNC Machines

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 9. 2018
Datum podání práce: 14. 5. 2019
Datum obhajoby: 12. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68927/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: