Corporate Innovation - Case Study E.ON

Název práce: Corporate innovation: case study E.ON
Autor(ka) práce: Dvořáčková, Anna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Záklasník, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis is about innovation management in company. It is about realising why innovation is important and that it needs to be given significant attention in a corporation. The analysis is based on literature review and interviews with involved companies. The findings show that management of innovation is pure in big companies. After the analysis there is set of recommendations that E.ON CZ should take into account.
Klíčová slova: Corporation; Innovation management; Innovation
Název práce: Corporate Innovation - Case Study E.ON
Autor(ka) práce: Dvořáčková, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Záklasník, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis is about innovation management in company. It is about realising why innovation is important and that it needs to be given significant attention in a corporation. The analysis is based on literature review and interviews with involved companies. The findings show that management of innovation is pure in big companies. After the analysis there is set of recommendations that E.ON CZ should take into account.
Klíčová slova: Innovation; Innovation Management; Corporation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 1. 2019
Datum podání práce: 14. 5. 2019
Datum obhajoby: 7. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68343/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: