Automatizace současných procesů spojených s mezinárodní mobilitou zaměstnanců ve společnosti Daimler se zaměřením na generace X, Y, Z

Název práce: Automation and digitization support of of human business internal processes in Automotive
Autor(ka) práce: Voicu, Ioana-Sorina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Oponenti práce: Beckers, Kerstin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis outlines the need for innovative solutions in the strategy of Daimler in terms of Global Assignment Management practices. The needs of the current and future expatriate employees are gathered and analyzed in order to shape the features of the new processes. After a deep dive into the technologies available on the market and current developments, state of art tools have been chosen and integrated into one structural solution which complies with the expectations of the end users. Even if the future practices are automated to a large extent, the human touch proves to be irreplaceable and highlights its crucial and authentic presence.
Klíčová slova: Global assignments; Automation; Generation X; Generation Y; Generation Z
Název práce: Automatizace současných procesů spojených s mezinárodní mobilitou zaměstnanců ve společnosti Daimler se zaměřením na generace X, Y, Z
Autor(ka) práce: Voicu, Ioana-Sorina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Oponenti práce: Beckers, Kerstin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce mapuje potřeby inovativních řešení spojených se správou mezinárodní mobility zaměstnanců společnosti Daimler AG. Studuje potřeby současných a budoucích účastníků programu mezinárodní mobility a analyzuje je za účelem návrhu zefektivnění současných procesů. Po detailní analýze současně dostupných technologií a jejich pravděpodobném budoucím vývoji, byla zvolena nejvhodnější řešení a integrována do jedné celistvé platformy pokrývající všechny potřeby jejích budoucích uživatelů. Ovšem přestože procesy spojené s touto platformou jsou do velké části automatizované, unikátní přidaná hodnota člověka je stále nezbytná.
Klíčová slova: generace X; generace Y; Automatizace; mobilita zaměstnanců; generace Z

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 12. 2018
Datum podání práce: 14. 5. 2019
Datum obhajoby: 12. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68244/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: