Pojištění odpovědnosti pro nadnárodní společnost

Název práce: Liability insurance for a multinational company
Autor(ka) práce: Hynek, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Daňhel, Jaroslav
Oponenti práce: Budská, Petra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This diploma thesis provides a deep look into the insurance and its functioning. Main focus of the thesis is to describe the diversification of the risks within the insurance industry, meaning what is happening between the insurance entities while providing the insurance coverage for large industrial companies. Thus, the thesis will be mostly written from the insurance and reinsurance companies point of view. In order to simulate the ties between the insurance parties, I will also write about reinsurance – significant segment within the insurance. Particular process of insuring a company on a multinational level will be broadly discussed. Besides the process of insurance explanation, I will explain liability as a line of business of the insurance companies. This thesis should provide the understanding of how liability insurance works and shall serve as an example how insurance entities proceed and cooperate while providing coverage for a large industrial company.
Klíčová slova: insurance; reinsurance; liability; industrial company
Název práce: Pojištění odpovědnosti pro nadnárodní společnost
Autor(ka) práce: Hynek, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Daňhel, Jaroslav
Oponenti práce: Budská, Petra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce detailně pojednává o fungování pojišťovnictví. Hlavním zaměřením práce je vysvětlení diverzifikace rizik v rámci sektoru, respektive objektivní nastínění vztahů a vazeb mezi pojistnými subjekty při poskytování pojistného krytí pro tzv. průmyslová rizika. Práce bude především psána z pohledu pojišťoven a zajišťoven, nikoli tedy z pohledu pojištěného. Dopodrobna bude rozebráno, jak fungují vazby mezi pojišťovnami a zajišťovnami, a bude vysvětleno samotné zajištění jako klíčový segment sektoru pojišťovnictví. Konkrétní postup při pojišťování velkého průmyslového rizika bude popsán společně s vysvětlením pojištění odpovědnosti, které klient od pojišťovny v rámci této teze poptává. Hlavním přínosem této práce tedy bude nastínění fungování pojištění odpovědnosti. Současně by tato práce měla sloužit jako příklad procesu pojištění velkého klienta pojišťovnami a zajišťovnami, především tedy toho, co se děje uvnitř těchto subjektů při kooperaci poskytování pojistného krytí.
Klíčová slova: průmyslové riziko; pojištění; odpovědnost; zajištění

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 12. 2018
Datum podání práce: 14. 5. 2019
Datum obhajoby: 30. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67919/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: