Accounting for inventory under US GAAP: Is LIFO still used by companies?

Název práce: Accounting for inventory under US GAAP: Is LIFO still used by companies?
Autor(ka) práce: Naranbat, Chandmansuren
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Procházka, David
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: English
Abstrakt:
As globalization progresses and international economic dependency increases, the need for global accounting system becomes more apparent. With this matter US lawmakers are willing to converge with international accounting standards. However, there are many challenges facing them, one important would be the repeal of LIFO inventory costing method. Although, the LIFO costing method was under pressure of SEC’s Roadmap toward IFRS and Obama administration’s budget proposals 2012, which contained a provision to elimination of LIFO for tax purposes. The method is still used by firms and the repeal did not happen yet. This study investigates into the current situation of firms using the LIFO and provides the most recent facts of LIFO repeal.
Klíčová slova: Inventory valuation; LIFO, FIFO; LIFO repeal
Název práce: Accounting for inventory under US GAAP: Is LIFO still used by companies?
Autor(ka) práce: Naranbat, Chandmansuren
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Procházka, David
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: English
Abstrakt:
As globalization progresses and international economic dependency increases, the need for global accounting system becomes more apparent. With this matter US lawmakers are willing to converge with international accounting standards. However, there are many challenges facing them, one important would be the repeal of LIFO inventory costing method. Although, the LIFO costing method was under pressure of SEC’s Roadmap toward IFRS and Obama administration’s budget proposals 2012, which contained a provision to elimination of LIFO for tax purposes. The method is still used by firms and the repeal did not happen yet. This study investigates into the current situation of firms using the LIFO and provides the most recent facts of LIFO repeal.
Klíčová slova: Inventory valuation; FIFO, LIFO; LIFO repeal

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 11. 2018
Datum podání práce: 31. 5. 2019
Datum obhajoby: 11. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67839/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: