Audit procesu demand planning ve vybrané firmě

Název práce: Audit procesu demand planning ve vybrané firmě
Autor(ka) práce: Hurskaya, Ina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Oponenti práce: Hokešová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na lokální pobočku mezinárodní společnosti působící na trhu malých domácích spotřebičů. Hlavním cílem práce je zmapovat procesy demand planningu a najít příležitosti pro jejich zlepšení ve vybrané společnosti.Teoretická část je zaměřena na problematiku procesů demand planningu, nedokonalosti prognózování a způsobů, jak je zlepšit. Praktická část se zabývá analýzou výkonnosti procesů plánování poptávky a návrhy na zlepšení. Model se čtyřmi hlavními fázemi, včetně vytvoření modelu, prognózování, plánování poptávky a nabídky, byl navržen tak, aby organizoval tok procesů spolu se zlepšením stávajících operací.
Klíčová slova: Demand planning; prognózování; Supply Chain
Název práce: Audit of demand planning processes in chosen organization
Autor(ka) práce: Hurskaya, Ina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Oponenti práce: Hokešová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master´s thesis is focused on local branch of international company that operates on market of small domestic appliances. The main purpose of the thesis is to map the processes of demand planning and find opportunities to improve them in the selected company.Theoretical part is concentrated on problematic of demand planning processes, imperfections of forecasting and ways to improve it. Practical part deals with analysis of performance of demand planning processes and proposals to improve. Model with four main stages including creating a model, forecasting, demand and supply planning was proposed to organize process flow together with advancements of existing operations.
Klíčová slova: Demand planning; forecasting; Supply Chain

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 12. 2018
Datum podání práce: 15. 5. 2019
Datum obhajoby: 18. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68847/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: