Vliv filmové kritiky na marketing filmů

Název práce: Vliv filmové kritiky na marketing filmů
Autor(ka) práce: Tatarová, Magdaléna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Hucková, Barbara
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na komplexní obraz filmové kritiky a její význam pro filmový průmysl a marketing. První část práce poskytuje teoretické vymezení nejvýznamnějších pojmů, druhů a funkcí filmové kritiky a její historické zasazení do kontextu. Další část je věnována roli kritiky ve filmovém průmyslu a její uplatnění v marketingové komunikaci filmů. Předmětem výzkumu je potom zhodnocení současné situace a podoby filmové kritiky v českých podmínkách a trendy, kterým kritici čelí. Prostřednictvím metody kvalitativního výzkumu a hloubkových rozhovorů s aktéry filmového průmyslu text zhodnocuje, jakým způsobem jsou filmová kritika a recenze využívány a aplikovány ve filmovém marketingu.
Klíčová slova: Filmová kritika; Recenze; Marketing filmu; Filmový průmysl
Název práce: The impact of film criticism on film marketing
Autor(ka) práce: Tatarová, Magdaléna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Hucková, Barbara
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Master's thesis focuses on the complex form of film criticism and its impact on the film industry and marketing. The first part explains the most important terms and definitions as well as types, functions and history of film criticism. The next chapter deals with the role of film reviews in the film industry and its application in film marketing. The aim of the research is to assesses the current situation, form and new trends of film criticism in the Czech film industry. Using the qualitative research methods and deep interviews with film industry parties the thesis evaluates ways film reviews are applied in film marketing.
Klíčová slova: Film critics; Review; Film marketing; Film industry

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2018
Datum podání práce: 15. 5. 2019
Datum obhajoby: 11. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68177/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: