Analýza vývoje mezd pedagogů a průměrné mzdy v České republice – se zaměřením na vývoj mezd učitelů středních škol v jednotlivých krajích

Název práce: Analýza vývoje mezd pedagogů a průměrné mzdy v České republice – se zaměřením na vývoj mezd učitelů středních škol v jednotlivých krajích
Autor(ka) práce: Pavlík, Matěj
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Louda, Tomáš
Oponenti práce: Lechner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářské práce se zabývá analýzou vývoje mezd pedagogů a průměrné mzdy v České republice se zaměřeními na vývoj mezd učitelů středních škol v jednotlivých krajích. Cílem práce je analyzovat rozdíl růstu mezd učitelů a průměrné mzdy s možným vlivem na počet učitelů v České republice, zhodnotit tuto situaci a vyvodit možné příčiny a důsledky. Dále se práce zabývá mzdou učitelů středních škol podle jednotlivých krajů v České republice. Výsledky této práce mohou být použity jako východisko pro budoucí stanovení platových tarifů. Práce uvádí na začátku teoretický základ, ve kterém čtenáře seznamuje s ekonomií trhu práce. Dále je v teoretické části rozebrána problematika hodnocení a odměňování pracovníků a právní úpravy jejich hodnocení a odměňování pracovníků. Teoretická část rozebírá také problematiku a specifika hodnocení a odměňování pracovníků ve veřejné správě. Praktická část je věnována problematice odměňování pedagogických pracovníků dále samotné analýze vývoje mezd pedagogů a průměrné mzdy v České republice a komparaci mezd učitelů středních škol podle jednotlivých krajů za období 2009-2017. Základní hypotéza je, že se mzdy učitelů středních škol v jednotlivých krajích výrazně liší.
Klíčová slova: průměrná mzda; trh práce; vývoj; kraje; Mzdy pedagogů
Název práce: Analysis of development of pedagogical wages and average wages in the Czech Republic - focusing on the development of wages of secondary school teachers in individual regions
Autor(ka) práce: Pavlík, Matěj
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Louda, Tomáš
Oponenti práce: Lechner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is about to analyze progression of average wage of teachers with emphasis on high-school teachers in each of regions of the Czech Republic and comparison with average wage of all workers. The purpose is to analyze differences in growth and impact of these differences on numbers of teachers in the Czech Republic. The results could be used as input for setting new wage tariffs. The theoretical part is about to introduce labor market and build some base for analyzes itself, it covers which wage components we have and legislation behind and other evaluation and remuneration issues. The practical part is about analyses of average wage of teachers and other workers in individual regions in the time since 2009 to 2017. The hypothesis that we examine is that average wage of high-school teacher significantly differs across the regions of the Czech Republic.
Klíčová slova: development; labor market; average wage; region; Educational wages

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2019
Datum podání práce: 17. 5. 2019
Datum obhajoby: 11. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68638/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: