Analýza typů přeměn realizovaných v České republice v roce 2017

Autor práce: Kasemová, Sára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Skálová, Jana
Osoba oponující práci: Kohoutek, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza typů přeměn realizovaných v České republice v roce 2017
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na přeměny obchodních korporací v podmínkách České republiky. Práce je rozdělena na dva hlavní celky, a to teoretickou část a praktickou část. Teoretická část je věnována vymezení přeměn v českém právu a vysvětluje základní souvislosti procesu přeměny z právního a účetního hlediska s modelovými příklady pro lepší pochopení dané tématiky. Práce nastiňuje podmínky a povinnosti pro fúze sloučením, fúze splynutím, odštěpení, odštěpení sloučením a převodu jmění na společníka. Praktická část je věnována analýze vybraných přeměn uskutečněných v roce 2017 a následnému shrnutí výsledků této analýzy. V závěru diplomové práce je její shrnutí a hodnocení naplnění cílů této práce.
Klíčová slova: odštěpení; převod jmění na společníka; fúze; ocenění jmění; analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza typů přeměn realizovaných v České republice v roce 2017
Překlad názvu: Analysis of business transformations in the Czech Republic in 2017
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This Diploma Thesis is focused on business transformations in the Czech Republic. The thesis is divided into two main parts – the theoretical and practical part. The theoretical part is mainly about terms and definitions of transformations in Czech law and explanation of the fundamental aspects of the process of transformation mainly from legal and accounting point of view with examples for a better understanding of the topic. Practical part is mostly about analysis of business transformations which took place in the Czech Republic in 2017 and the evaluation and summary of the analysis ‘results.
Klíčová slova: merger; business transformation; analysis; valuation of assets

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 11. 2017
Datum podání práce: 19. 8. 2019
Datum obhajoby: 11.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63875_xkass00.pdf [2,14 MB]
Oponentura60811_Kohoutek.pdf [206,28 kB]
Hodnocení vedoucího63875_skaj01.pdf [144,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63875/podrobnosti