Analýza typů přeměn realizovaných v České republice v roce 2017

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza typů přeměn realizovaných v České republice v roce 2017
Autor práce:
Kasemová, Sára
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Skálová, Jana
Osoba oponující práci:
Kohoutek, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This Diploma Thesis is focused on business transformations in the Czech Republic. The thesis is divided into two main parts – the theoretical and practical part. The theoretical part is mainly about terms and definitions of transformations in Czech law and explanation of the fundamental aspects of the process of transformation mainly from legal and accounting point of view with examples for a better understanding of the topic. Practical part is mostly about analysis of business transformations which took place in the Czech Republic in 2017 and the evaluation and summary of the analysis ‘results.
Klíčová slova:
merger; business transformation; analysis; valuation of assets

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 11. 2017
Datum podání práce:
19. 8. 2019
Datum obhajoby:
11.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63875_xkass00.pdf [2,14 MB]
Oponentura:
60811_Kohoutek.pdf [206,28 kB]
Hodnocení vedoucího:
63875_skaj01.pdf [144,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63875/podrobnosti