Účetnictví spolků

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Účetnictví spolků
Autor práce:
Hradecká, Michaela
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Müllerová, Libuše
Osoba oponující práci:
Jošt, Marek
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce je komplexní proces účtování a zdanění spolku. Práce se zabývá pojmy důležitými pro pochopení problematiky nestátních neziskových organizací, dále pak vysvětlením pojmu spolek a popisem jeho organizační struktury včetně dokumentů důležitých pro fungování spolku. V další části je pozornost zaměřena na daňovou stránku spolků, odlišnosti zdanění těchto organizací od společností založených za účelem dosažení zisku. Dále se práce orientuje na specifické případy, které mohou nastat jen u daného typu neziskových organizací. Účetní pohled zahrnuje zejména zákonné normy, které vymezují spolku právní rámec, dále pak možnosti účtování jednotlivých případů, které jsou typické pro neziskové organizace. Vzhledem k odlišné účtové osnově oproti obchodním společnostem je pozornost věnována také jejímu rozboru v nejvíce odlišných částech. Praktická část se zaměřuje na účtování fiktivního spolku, který řeší reálné situace při sestavení účetní závěrky.
Klíčová slova:
dotace; účtování; nestátní nezisková organizace; spolek

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 9. 2018
Datum podání práce:
20. 5. 2019
Datum obhajoby:
24.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66735_hram02.pdf [1,13 MB]
Oponentura:
61849_xjosm00.pdf [466,92 kB]
Hodnocení vedoucího:
66735_muller.pdf [217,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66735/podrobnosti