Farmakoekonomika a úhradový systém léčiv

Název práce: Farmakoekonomika a úhradový systém léčiv
Autor(ka) práce: Makridu, Pynelopi
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vojík, Vladimír
Oponenti práce: Cimprich, Ivan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá systémem stanování úhrad léčiv v České republice (PEST analýza) a působení faktorů, které na tento systém působí: ? registrace léčiv na Státním ústavu pro kontrolu léčiv ? regulace maximální cenou na Ministerstvu financí ? stanovování úhrad léčiv na Ministerstvu zdravotnictví ? systém zdravotní péče, postavení lékáren ? farmaceutické firmy ? reklama ? Česká republika a léková politika, modelace významu stanovení úhrad léčiv ? postavení ČR mezi zeměmi OECD. V závěru je zhodnocení stávající situace a návrhy řešení.
Klíčová slova: OECD; výdaje z DPH; stanovení úhrad léčiv

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 9. 2006
Datum podání práce: 4. 9. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3776/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: