Dopravní obslužnost Letiště Václava Havla Praha

Název práce: Dopravní obslužnost Letiště Václava Havla Praha
Autor(ka) práce: Vlčková, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Zachovská, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá dopravní dostupností Letiště Václava Havla Praha z centra hlavního města. V teoretické části je popsána historie a vývoj dopravy v České republice. Vzhledem k zaměření práce se velká část teoretické části věnuje především city logistice a dopravním prostředkům, které jsou ve velkých městech běžně dostupné. Dále je v práci rozebrána dopravní dostupnost jednotlivých mezinárodních veřejných letišť v České republice, přičemž s ohledem na zaměření práce je největší pozornost věnována letišti Václava Havla Praha. Praktická část je věnována návrhům řešení složité dopravní situace týkající se dostupnosti Letiště Václava Havla Praha veřejnou dopravou. Největší část je věnována především plánovanému vybudování železničního propojení centra Prahy, letiště a největšího středočeského města Kladna. Na závěr práce je vypracováno vlastního posouzení projektu z hlediska zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů, které mohou mít vliv na projekt vybudování železnice. V závěru je rovněž zmíněna SWOT analýza vybudování železnice.
Klíčová slova: dopravní dostupnost; city logistika; Letiště Václava Havla Praha
Název práce: Transport connection of Vaclav Havel airport Prague
Autor(ka) práce: Vlčková, Hana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Zachovská, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on the transport connection from Prague city centre to Vaclav Havel Airport Prague. The theoretical part describes history and transport development in the Czech Republic. The main focus of this thesis is on city logistics and transport vehicles in big cities. This diploma thesis also focuses on airports in the Czech Republic and current state of transportation to the airports. The practical part describes the current situation of transport from Prague’s city centre to the main airport in the Czech Republic, Vaclav Havel Airport Prague. This part is dedicated to the projects on how to solve the problems with public transport. The biggest part of this thesis is dedicated to the railway connection between the centre of Prague, Vaclav Havel Airport Prague and the biggest city in Central Bohemia Kladno.
Klíčová slova: Vaclav Havel Airport Prague; transport connection ; city logistics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2018
Datum podání práce: 21. 5. 2019
Datum obhajoby: 5. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67899/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: