Porovnání kalkulací ve výrobním podniku a v podniku poskytujícím služby

Název práce: Porovnání kalkulací ve výrobním podniku a v podniku poskytujícím služby
Autor(ka) práce: Miturová, Magdaléna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Matyáš, Ondřej
Oponenti práce: Šoljaková, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je porovnání kalkulací ve výrobním podniku a v menšímpodniku poskytujícím služby. Teoretická část obsahuje poznatky vymezující základnípojmy, metody a principy manažerského účetnictví z oblasti kalkulací. Po představenívybraných podniků a charakterů činnosti jejich podnikání následuje analýza nákladů a jejich vztahu k procesu tvorby výkonů. V návaznosti na kalkulace jsou dále řešenyrůzné rozhodovací úlohy.
Klíčová slova: kalkulace; výrobní podnik a podnik poskytující služby; alokace nákladů; Manažerské účetnictví; náklady
Název práce: Comparison of costing methodology in manufacturing and in service providing companies
Autor(ka) práce: Miturová, Magdaléna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Matyáš, Ondřej
Oponenti práce: Šoljaková, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this Diploma thesis is to compare costing methodology which are usuallyused in manufacturing and in service providing companies. The theoretical partsummarizes basic knowledge of management accounting, which is mainly focused oncosting. In the beginning of the practical part two real examples of companies areintroduced and main specifics of their businesses are presented. The main part containscosting methodology analysis of both organisations. Based on that a few miscellaneousdecision-making tasks are solved.
Klíčová slova: Management accounting; costs; cost allocation; costing; manufacturing and service providing companies

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 10. 2018
Datum podání práce: 22. 5. 2019
Datum obhajoby: 19. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67442/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: