Analýza vybraných bankovních akcií z regionu CEE

Název práce: Analýza vybraných bankovních akcií z regionu CEE
Autor(ka) práce: Wasyliw, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: Panoš, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu vybraných bankovních akcií z regionu CEE pomocí fundamentální analýzy. Mezi vybrané státy patří Česká republika, Polsko, Rumunsko a Maďarsko. Tyto země jsou zkoumány nejprve na globální úrovni z pohledu hlavních makroekonomických veličin. V další části je analyzován vývoj dílčích bankovních sektorů a jejich vztah vzhledem k makroekonomickému vývoji. Poslední část se zaměřuje na ohodnocení vybraných akciových titulů z každé analyzované země.
Klíčová slova: fundamentální analýza; region CEE; globální analýza; makroekonomické veličiny; odvětvová analýza; firemní analýza; vnitřní hodnota akcie
Název práce: The analysis of selected bank shares from the CEE region
Autor(ka) práce: Wasyliw, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: Panoš, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on the analysis of selected bank shares from the CEE region through fundamental analysis. The selected countries include the Czech Republic, Poland, Romania and Hungary. These countries are first examined at global level from the perspective of the main macroeconomic variables. The next part analyzes the development of individual banking sectors and their relationship to macroeconomic development. The last part focuses on the evaluation of selected stock titles from each analyzed country.
Klíčová slova: fundamental analysis; global analysis; macroeconomic indicators; industry analysis; company analysis; intrinsic value of a stock; CEE region

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2018
Datum podání práce: 22. 5. 2019
Datum obhajoby: 12. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65431/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: