Finanční a strategická analýza společnosti IKEA (INGKA) Centres Česká republika s. r. o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční a strategická analýza společnosti IKEA (INGKA) Centres Česká republika s. r. o.
Autor práce:
Hýlová, Veronika
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Staňková, Anna
Osoba oponující práci:
Marek, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis deals with financial and strategic analysis and its subsequent implementation in the company IKEA (Ingka) Centres Česká Republika, s. r. o., using annual reports from the years 2013 - 2017. The first part of the diploma thesis is devoted to the theoretical definition of important concepts related to financial and strategic analysis. Next chapter is introducing company IKEA (Ingka) Centres. In the practical part, the methods of financial and strategic analysis are applied to the company statements. In conclusion, the results of the financial and strategic analysis are summarized.
Klíčová slova:
ratios; comprehensive evaluation indexes; IKEA (Ingka) Centres Česká republika, s. r. o.; horizontal analysis; Financial analysis; strategic analysis; Porter´s five forces model; SWOT analysis; vertical analysis; PEST analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 10. 2018
Datum podání práce:
27. 5. 2019
Datum obhajoby:
24.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67601_hylv00.pdf [1,77 MB]
Oponentura:
59060_Marek.pdf [327,14 kB]
Hodnocení vedoucího:
67601_stankova.pdf [231,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67601/podrobnosti