Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Daňové úniky v oblasti přímých daní u fyzických osob

Autor práce: Rudneva, Evgeniya
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Finardi, Savina
Osoba oponující práci: Vančurová, Alena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Daňové úniky v oblasti přímých daní u fyzických osob
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Vzhledem k tomu, že v České republice nejsou dostupná reálná data týkající se velikosti daňových úniků, jako je tomu např. ve Velké Británii nebo Spojených státech amerických, je hlavním cílem této bakalářské práce vypočítat odhad daňové mezery a daňových úniků v oblasti zdanění příjmů a povinného sociálního pojistného u osob samostatně výdělečně činných v České republice v roce 2017. Výsledky první analýzy jsou založeny na mikroekonomických údajích, o něž se opírá metoda založená na národních účtech. Výsledky další analýzy jsou založeny na makroekonomickém modelu, tj. za pomoci nezjištěné ekonomiky. Dále je na základě stanovených odhadů provedena analýza jednotlivých odvětví.
Klíčová slova: daňové úniky; daň z příjmů fyzických osob; národní účty; nezjištěná ekonomika; daňová mezera

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Daňové úniky v oblasti přímých daní u fyzických osob
Překlad názvu: Tax evasion in the area of direct taxation of private individuals
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Whereas there is no relevant data regarding the higher of the tax avoidance in the Czech Republic, as is in case of the United Kingdom or the USA, the main aim of this bachelor thesis is an estimation of a tax gap and tax avoidance in the personal income tax, health insurance and social contributions in the Czech Republic in the year 2017. The results of the first analysis are based on the microeconomic data, i.e. national accounts database; the results of the second one are based on the macroeconomic data, i.e. analysis of the non-observed economy. Furthermore, there is an analysis of the individual sector which is carried out based on obtained estimates.
Klíčová slova: tax avoidance; personal income tax; non-observed economy; tax gap; national accounts

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2018
Datum podání práce: 28. 5. 2019
Datum obhajoby: 17.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66940_rude00.pdf [797,07 kB]
Oponentura63247_vancura.pdf [137,12 kB]
Hodnocení vedoucího66940_xfins00.pdf [146,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66940/podrobnosti