Jednotná sazba DPH – ekonomické a sociální dopady

Název práce: Jednotná sazba DPH – ekonomické a sociální dopady
Autor(ka) práce: Stehlík, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Klazar, Stanislav
Oponenti práce: Čejková, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je analyzovat dopad jednotné sazby DPH zejména na výdaje domácností. Výzkumný problém této práce je formulován ve formě otázek: Sníží zavedení jednotné sazby DPH výdaje domácností? Jaké odvětví by postihlo nejvíce? O kolik by ovlivnila jednotná sazba státní příjmy? Před analytickou částí je potřeba konkrétně definovat sazbu DPH, ukázat její vývoj v České republice a objasnit další důležité pojmy v oblasti daně z přidané hodnoty. V analýze použiji údaje z Českého statistického úřadu, respektive konkrétní hodnoty budu hledat ve statistice rodinných účtů. K čerpání dat využiji rok 2016. V tomto roce u nás fungovaly tři sazby daně. Výdaje domácností při platnosti těchto sazeb porovnám se zavedením jednotné sazby DPH. Tímto krokem zjistím, zda by bylo zavedení jednotné sazby DPH pro domácnosti výhodnější či nikoliv.
Klíčová slova: Jednotná sazba; DPH; Sazba DPH; Daň; Česká republika
Název práce: Single VAT rate - economical and social impacts
Autor(ka) práce: Stehlík, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Klazar, Stanislav
Oponenti práce: Čejková, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the impact of the uniform VAT rate mainly on household expenses. The research problém of this work is formulated in the form of questions: Will the introduction of a uniform VAT rate reduce household spending? Which industry would hit the most? How much would the single rate affect the state revenue? Before the analytical part, i tis necessary to define the VAT rate specifically, to show its development in the Czech Republic and to clarify other important terms in the area of value added tax, I will use the data from the Czech Stastistical Office in the analysis, or I will look for specific values in the family budget statistics. I will use the year 2016 for drawing on the data. In this year, three tax rates worked here. Household spending on these rates will be compared to the introduction of a single VAT rate. By doing so, I will fing out whether the introduction of a uniform VAT rate would be more advantageous for households or not.
Klíčová slova: Tax; Czech Republic; Single rate; VAT rate; VAT

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 1. 2019
Datum podání práce: 30. 5. 2019
Datum obhajoby: 18. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69851/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: