Krize eurozóny: historická lekce a výhledy do budoucna

Název práce: The Eurozone Crisis: A Historical Lesson and Future Prospects
Autor(ka) práce: Babich, Maria
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Metrah, Samy
Oponenti práce: Blahová, Naděžda
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The Eurozone crisis – a European disaster which broke out a decade ago. The crisis left deep scars on many countries and made the future of the European integration questionable. Structural flaws in the institutional design of the EMU, governance problem, decision-making issues, – this is not the full list of causes and factors which worsened the crisis and made it comparable to the Great Depression.But some lessons have learned. New institutions were set, new regulations were implemented and regulation was strengthened. And nowadays all the efforts are focused on completing the Banking Union, which is essential for the future of the EMU and for a financial system.
Klíčová slova: Sovereign debt crisis; Eurozone crisis; EMU
Název práce: Krize eurozóny: historická lekce a výhledy do budoucna
Autor(ka) práce: Babich, Maria
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Metrah, Samy
Oponenti práce: Blahová, Naděžda
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Krize eurozóny - evropská katastrofa, která byla před deseti lety. Krize zanechala hluboké jizvy na mnoha zemí a zpochybnila budoucnost evropské integrace.
Klíčová slova: Krize eurozóny; Krize státního dluhu; Hospodářská a Měnová Unie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 11. 2018
Datum podání práce: 31. 5. 2019
Datum obhajoby: 11. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67894/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: