Měnová politika v zemích západního Balkánu a její dopad na ekonomiku

Název práce: Monetary policy in Western Balkan countries and its impact on the economy
Autor(ka) práce: Gruikj, Vesna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Gevorgyan, Kristine
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis focuses on analyzing the monetary policy in the Western Balkan countries, and how the monetary policy impacts the economy in the particular country through its monetary policy instruments. The countries being observed are: Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, and Serbia.
Klíčová slova: Monetary policy; Monetary policy istruments; Impact on economy
Název práce: Měnová politika v zemích západního Balkánu a její dopad na ekonomiku
Autor(ka) práce: Gruikj, Vesna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Gevorgyan, Kristine
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na analýzu měnové politiky v zemích západního Balkánu a na to, jak měnová politika prostřednictvím svých nástrojů měnové politiky ovlivňuje ekonomiku v dané zemi. Pozorované země jsou: Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie a Srbsko.
Klíčová slova: Měnová politika; Nástroje měnové politiky; Dopad na ekonomiku

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 11. 2018
Datum podání práce: 31. 5. 2019
Datum obhajoby: 11. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67878/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: