Finanční analýza a prognóza budoucího vývoje Mlékárna Otinoves s.r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza a prognóza budoucího vývoje Mlékárna Otinoves s.r.o.
Autor práce:
Gorelova, Ksenya
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Marek, Petr
Osoba oponující práci:
Petriashvili, Aleksandre
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit celkovou finanční situaci společnosti Mlékárna Otinoves, v průběhu let 2014–2018. Práce je rozdělena na dvě části, metodickou a praktickou. V metodické části byly vymezeny a popsány jednotlivé užité finanční nástroje, jako jsou poměrové a další ukazatele. Dále následuje praktická část, v níž byly aplikovány výše zvolené finanční nástroje a vypočtené hodnoty ukazatelů byly porovnávány s konkurenčními podniky. Závěrečná část shrnuje informace z praktické části, hodnotí finanční situaci společnosti a zabývá se prognózou budoucího vývoje výnosů a nákladů pro optimistickou, neutrální a pesimistickou variantu.
Klíčová slova:
Mlékárna Otinoves s.r.o.; finanční analýza; prognóza budoucího vývoje; Milkeffekt, s.r.o.; TANY, spol. s r.o.

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 10. 2018
Datum podání práce:
12. 3. 2020
Datum obhajoby:
01.04.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67304_gork02.pdf [2,32 MB]
Oponentura:
65187_xpeta28.pdf [168,53 kB]
Hodnocení vedoucího:
67304_pema.pdf [111,17 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67304/podrobnosti