Analýza efektivnosti dotování kultury

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza efektivnosti dotování kultury
Autor práce:
Novotný, Dominik
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Slintáková, Barbora
Osoba oponující práci:
Mikušová, Pavla
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení efektivnosti dotací do českých divadel srovnáním výkonnosti s nepodporovaným subjekty pomocí matchingu. Práce vyhodnocuje smysluplnost veřejné podpory kulturního sektoru. Dále podává informace o způsobu financování kultury v České republice a v poslední fázi porovnává výkonnost 84 českých divadel podle jejich návštěvnosti, počtu představení a odehraných premiér v jednotlivých letech.
Klíčová slova:
Kontrafaktuální analýza; Dotace do divadel; Kulturní politika ČR; Přímá podpora kultury

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 1. 2019
Datum podání práce:
1. 6. 2019
Datum obhajoby:
17.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68264_novd11.pdf [2,57 MB]
Oponentura:
62115_xmikp33.pdf [86,96 kB]
Hodnocení vedoucího:
68264_barbora.pdf [148,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68264/podrobnosti