Analýza efektivnosti dotování kultury

Autor práce: Novotný, Dominik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Osoba oponující práci: Mikušová, Pavla

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza efektivnosti dotování kultury
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení efektivnosti dotací do českých divadel srovnáním výkonnosti s nepodporovaným subjekty pomocí matchingu. Práce vyhodnocuje smysluplnost veřejné podpory kulturního sektoru. Dále podává informace o způsobu financování kultury v České republice a v poslední fázi porovnává výkonnost 84 českých divadel podle jejich návštěvnosti, počtu představení a odehraných premiér v jednotlivých letech.
Klíčová slova: Kontrafaktuální analýza; Dotace do divadel; Kulturní politika ČR; Přímá podpora kultury

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza efektivnosti dotování kultury
Překlad názvu: Effectiveness Analysis of Culture Subsidies
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis is focused on evaluating the effectiveness of subsidies to Czech theaters by comparing performance with unsupported entities by the matching method. The work evaluates the meaningfulness of public support of the cultural sector. It also provides information on how to finance culture in the Czech Republic and, in the last phase, it compares the performance of 84 Czech theaters according to their attendance, number of performances and premieres played in individual years.
Klíčová slova: Counterfactual Analysis; Theater Subsidies; Cultural Policy of Czech Republic; Direct Support of the Culture

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 1. 2019
Datum podání práce: 1. 6. 2019
Datum obhajoby: 17.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68264_novd11.pdf [2,57 MB]
Oponentura62115_xmikp33.pdf [86,96 kB]
Hodnocení vedoucího68264_barbora.pdf [148,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68264/podrobnosti