Analýza efektivnosti dotování kultury

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza efektivnosti dotování kultury
Autor práce:
Novotný, Dominik
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Slintáková, Barbora
Osoba oponující práci:
Mikušová, Pavla
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on evaluating the effectiveness of subsidies to Czech theaters by comparing performance with unsupported entities by the matching method. The work evaluates the meaningfulness of public support of the cultural sector. It also provides information on how to finance culture in the Czech Republic and, in the last phase, it compares the performance of 84 Czech theaters according to their attendance, number of performances and premieres played in individual years.
Klíčová slova:
Counterfactual Analysis; Theater Subsidies; Cultural Policy of Czech Republic; Direct Support of the Culture

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 1. 2019
Datum podání práce:
1. 6. 2019
Datum obhajoby:
17.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68264_novd11.pdf [2,57 MB]
Oponentura:
62115_xmikp33.pdf [86,96 kB]
Hodnocení vedoucího:
68264_barbora.pdf [148,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68264/podrobnosti