Stanovení nájemného za propachtování obchodního závodu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Stanovení nájemného za propachtování obchodního závodu
Autor práce:
Potůček, Alexandr
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Brabenec, Tomáš
Osoba oponující práci:
Poborský, František
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main objective of this diploma thesis is to derive a financial model for the determination of a lessor’s remuneration for the usufructuary lease of an enterprise – the usufructuary rent.In the first part of the thesis, legal, accounting and tax aspects of the usufructuary lease of an enterprise in the Czech Republic are analysed. The accounting presentation of usufructuary lease under the new standard IFRS 16 is also discussed.Next, the rent valuation model is derived based on two approaches. The first approach is based on the theory of financial derivatives; the second approach looks at the lease as an investment project, giving the same resulting model as the former approach.The last objective of the thesis is to find the motives of parties to conclude this specific transaction. By means of analogy, logical deduction and analysis of the resulting model, various motives are obtained, especially general economic ones and purely financial ones.
Klíčová slova:
determination of rent for usufructuary lease of enterprise; usufruct; lease of enterprise; valuation of financial derivatives; IFRS 16

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 6. 2018
Datum podání práce:
1. 6. 2019
Datum obhajoby:
24.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67069_pota00.pdf [1,60 MB]
Oponentura:
58903_xpobf01.pdf [169,73 kB]
Hodnocení vedoucího:
67069_brabenet.pdf [379,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67069/podrobnosti