Dopad kauzy Diesel Gate na akcie Volkswagen

Název práce: Dopad kauzy Diesel Gate na akcie Volkswagen
Autor(ka) práce: Balla, Róbert
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: Panoš, Jiří
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto bakalárska práca sa zaoberá fundamentálnou a psychologickou analýzou akciového titulu Volkswagen AG v roku 2015 a vplyvom kauzy Dieselgate na tento akciový titul. Prvá kapitola sa venuje globálnej fundamentálnej analýze a vplyvom makroekonomických veličín na nemecký akciový trh. Práca sa v druhej kapitole zaoberá sektorovou fundamentálnou analýzou s praktickou analýzou automobilového odvetvia. V poslednej kapitole venovanej fundamentálnej analýze je bližšie popísaná podniková fundamentálna analýza a pomocou troch oceňovacích modelov bude vypočítaná vnútorná hodnota akciového titulu. Štvrtá, posledná kapitola je zameraná na psychologickú analýzu a vplyv emócií a davu na investičné rozhodnutia.
Klíčová slova: Dieselgate; fundamentálna analýza; psychologická analýza; Volkswagen; akcia
Název práce: Dopad kauzy Diesel Gate na akcie Volkswagen
Autor(ka) práce: Balla, Róbert
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: Panoš, Jiří
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá fundamentální a psychologickou analýzou akciového titulu Volkswagen AG v roce 2015 a vliv kauzy Dieselgate na tento akciový titul. První kapitola se věnuje globální fundamentální analýze a vlivem makroekonomických veličin na německý akciový trh. Práce se v druhé kapitole zabývá odvětvovou fundamentální analýzou s praktickou analýzou automobilového odvětví. V poslední kapitole věnované fundamentální analýze je blíže popsána podniková fundamentální analýza a pomocí tří oceňovacích modelů bude vypočítána vnitřní hodnota akciového titulu. Čtvrtá, poslední kapitola je zaměřena na psychologickou analýzu a vlivu emocí a davu na investiční rozhodnutí.
Klíčová slova: fundamentální analýza; psychologická analýza; akcie; Volkswagen; Dieselgate
Název práce: Impact of Diesel Gate case on Volkswagen stock
Autor(ka) práce: Balla, Róbert
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: Panoš, Jiří
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Main focus of this bachelor thesis is fundamental and psychologic stock analysis of Volkswagen ‘s AG stock in year 2015 and influence of Dieselgate on it. The first chapter takes care of global fundamental analysis and assess the impact of macroeconomical fundaments on German stock market. The second chapter contains industry fundamental analysis, with practical analysis of automotive industry. In the last chapter related to fundamental stock analysis a company fundamental analysis takes a place with practical valuation of Volkswagen ’s stock based on three valuation models. The fourth, the last chapter talks about psychological analysis and influence of emotion and crowd on investment decision.
Klíčová slova: Volkswagen; Dieselgate; fundamental analysis; psychologic analysis; stock

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 5. 2018
Datum podání práce: 2. 6. 2019
Datum obhajoby: 19. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65938/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: