Tarifní systém veřejné osobní dopravy v Moskvě

Název práce: Tarifní systém veřejné osobní dopravy v Moskvě
Autor(ka) práce: Morgun, Inna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Abstrakt:Cílem této bakalářské práce je popsat a zhodnotit tarifní systém veřejné osobní dopravy městaMoskva. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první kapitole jsou definovány teoreticképojmy a podstaty související s problematikou veřejné dopravy v Moskvě. Dále v kapitole jsouzmíněné obecné a historické informace týkající se tarifního systému města. Praktická část čilidruhá kapitola je zaměřena na analýzu tarifních podmínek, jejich popis, vznik, vývoj, současnýstav i plány do budoucna. Poslední část práce představuje pak zhodnocení systému a návrhřešení.
Klíčová slova: Tarifní systém; Moskva; veřejná osobní doprava
Název práce: Tariff system of public passenger transport in Moscow
Autor(ka) práce: Morgun, Inna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Abstract:The aim of this bachelor’s thesis is to describe and evaluate the tariff system of public passenger transport in Moscow. The thesis is divided into three main parts. The first part defines theoretical concepts and basics related to public transport issues in Moscow. Afterwards, this part includes general and historical information regarding the city's tariff systém. The practical part is focused on the analysis of tariff conditions, their description, origin, development, current status and plans for the future. The last part of the thesis presents the evaluation of the system and improvement proposals.
Klíčová slova: Tariff system; Moscow; public passenger transport

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2018
Datum podání práce: 3. 6. 2019
Datum obhajoby: 11. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68732/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: