Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Strategická a finanční analýza firmy CZC.cz s.r.o.

Autor práce: David, Václav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Holečková, Jaroslava
Osoba oponující práci: Helcl, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategická a finanční analýza firmy CZC.cz s.r.o.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je provést strategickou a finanční analýzu firmy CZC.cz s.r.o. na základě veřejně dostupných dat v období let 2013–2017. Práce je rozdělena na část metodickou a praktickou.Teoretická část zahrnuje veškeré postupy, které byly následně použity v analytické části, společně s vymezením strategické a finanční analýzy. V rámci praktické části nalezneme základní informace o zkoumaném podniku a aplikaci teoretických postupů z části metodické. Strategická analýza je provedena z pohledu vnějšího a vnitřního potenciálu. Finanční analýza obsahuje horizontální a vertikální analýzu účetních výkazů, důležité poměrové ukazatele, srovnání s konkurenčními podniky a aplikaci bankrotních a bonitních modelů na zkoumaný podnik.
Klíčová slova: CZC.cz, s.r.o.; Finanční analýza; Strategická analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategická a finanční analýza firmy CZC.cz s.r.o.
Překlad názvu: Strategic and financial analysis of CZC.cz s.r.o.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to carry out strategic and financial analysis of CZC.cz s.r.o. based on publicly available data for the period 2013-2017. The work is divided into methodical and practical part. Theoretical part includes procedures that would be adapted in practical part later on. In the analytical part we can find basic information about the examined company as well as application of approaches described in methodological part. Strategic analysis is carried out from the perspective of external and internal potential. The financial analysis includes horizontal and vertical analysis of financial statements, important proportional indicators, comparison with lead competitors and application of bankruptcy and creditworthiness models on the examined company.
Klíčová slova: Financial analysis; CZC.cz, s.r.o.; Strategic analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 12. 2018
Datum podání práce: 3. 6. 2019
Datum obhajoby: 24.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68077_xdavv04.pdf [1,62 MB]
Oponentura63359_Helcl.pdf [598,86 kB]
Hodnocení vedoucího68077_jahol.pdf [269,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68077/podrobnosti