Strategická a finanční analýza firmy CZC.cz s.r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategická a finanční analýza firmy CZC.cz s.r.o.
Autor práce:
David, Václav
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Holečková, Jaroslava
Osoba oponující práci:
Helcl, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this thesis is to carry out strategic and financial analysis of CZC.cz s.r.o. based on publicly available data for the period 2013-2017. The work is divided into methodical and practical part. Theoretical part includes procedures that would be adapted in practical part later on. In the analytical part we can find basic information about the examined company as well as application of approaches described in methodological part. Strategic analysis is carried out from the perspective of external and internal potential. The financial analysis includes horizontal and vertical analysis of financial statements, important proportional indicators, comparison with lead competitors and application of bankruptcy and creditworthiness models on the examined company.
Klíčová slova:
Financial analysis; CZC.cz, s.r.o.; Strategic analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 12. 2018
Datum podání práce:
3. 6. 2019
Datum obhajoby:
24.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68077_xdavv04.pdf [1,62 MB]
Oponentura:
63359_Helcl.pdf [598,86 kB]
Hodnocení vedoucího:
68077_jahol.pdf [269,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68077/podrobnosti