Finanční a strategická analýza vybraného pivovaru

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční a strategická analýza vybraného pivovaru
Autor práce:
Kalenský, Radomír
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Staňková, Anna
Osoba oponující práci:
Marek, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to provide financial and strategic analysis of the company Heineken Česká republika, a. s. for the period 2013-2017. The thesis is divided into two parts – methodological and practical. The methodological part provides the theoretical basis for the elaboration of the practical part and it defines the basic concepts and procedures used in the financial and strategic analysis. In the practical part, a financial analysis of the selected company is made first and then its results are compared with the competing company. After that a strategic analysis is made and it is concluded by SWOT analysis. The results of the thesis are summarized and evaluated in the conclusion
Klíčová slova:
Financial analysis; strategic analysis; Heineken Česká republika, a. s.; horizontal analysis; vertical analysis; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 10. 2018
Datum podání práce:
3. 6. 2019
Datum obhajoby:
24.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67130_xkalr10.pdf [1,40 MB]
Oponentura:
59061_Marek.pdf [248,35 kB]
Hodnocení vedoucího:
67130_stankova.pdf [230,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67130/podrobnosti