Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční a strategická analýza vybraného pivovaru

Autor práce: Kalenský, Radomír
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Osoba oponující práci: Marek, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční a strategická analýza vybraného pivovaru
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je vypracování finanční a strategické analýzy společnosti Heineken Česká republika, a. s. za období 2013-2017. Práce je rozdělena na dvě části – metodickou a praktickou. Metodická část poskytuje teoretickou základnu pro vypracování praktické části a jsou v ní vymezeny základní pojmy a postupy využívané ve finanční a strategické analýze. V praktické části je nejprve provedena finanční analýza vybraného podniku a výsledky jsou porovnány s konkurenčním podnikem. Poté je provedena strategická analýza, která je zakončena SWOT analýzou. Výsledky diplomové práce jsou shrnuty a zhodnoceny v závěru práce.
Klíčová slova: strategická analýza; Heineken Česká republika, a. s.; Finanční analýza; horizontální analýza; vertikální analýza; SWOT analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční a strategická analýza vybraného pivovaru
Překlad názvu: Financial and strategic analysis of the selected brewery
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the diploma thesis is to provide financial and strategic analysis of the company Heineken Česká republika, a. s. for the period 2013-2017. The thesis is divided into two parts – methodological and practical. The methodological part provides the theoretical basis for the elaboration of the practical part and it defines the basic concepts and procedures used in the financial and strategic analysis. In the practical part, a financial analysis of the selected company is made first and then its results are compared with the competing company. After that a strategic analysis is made and it is concluded by SWOT analysis. The results of the thesis are summarized and evaluated in the conclusion
Klíčová slova: Financial analysis; strategic analysis; Heineken Česká republika, a. s.; horizontal analysis; vertical analysis; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2018
Datum podání práce: 3. 6. 2019
Datum obhajoby: 24.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67130_xkalr10.pdf [1,40 MB]
Oponentura59061_Marek.pdf [248,35 kB]
Hodnocení vedoucího67130_stankova.pdf [230,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67130/podrobnosti