Ocenenie podniku Baliarne obchodu, a.s. Poprad

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ocenenie podniku Baliarne obchodu, a.s. Poprad
Autor práce:
Matejovie, Lukáš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Rýdlová, Barbora
Osoba oponující práci:
Ryba, Jakub
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Táto diplomová práca sa zaoberá ocenením podniku Baliarne obchodu, a.s. Poprad. Cieľom práce je odhad trhovej hodnoty vybraného podniku k dátumu ocenenia 1.1.2018 pre vopred neurčeného kupujúceho. Práca je štrukturovaná do 6 hlavných kapitol. Začína informáciami potrebnými k oceneniu podniku a informáciami o podniku. Ďalej nasleduje finančná a strategická analýza, na ktorú nadväzuje analýza generátorov hodnoty a finančný plán. Posledná časť práce obsahuje samotné ocenenie podniku pomocou primárnej metódy ocenenia - DCF Equity a použitia parametrického vzorca. Ako sekundárna metóda, k vymedzeniu hraničných hodnôt ocenenia, je použitá metóda trhových multiplikátorov.
Klíčová slova:
Baliarne obchodu Poprad; finančná analýza; ocenenie podniku; strategická analýza; DCF Equity; finančný plán; generátory hodnoty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 9. 2018
Datum podání práce:
3. 6. 2019
Datum obhajoby:
24.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66864_xmatl44.pdf [1,08 MB]
Oponentura:
61207_Ryba.pdf [122,49 kB]
Hodnocení vedoucího:
66864_jetmarb.pdf [373,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66864/podrobnosti