Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ocenenie podniku Baliarne obchodu, a.s. Poprad

Autor práce: Matejovie, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rýdlová, Barbora
Osoba oponující práci: Ryba, Jakub

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenenie podniku Baliarne obchodu, a.s. Poprad
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Táto diplomová práca sa zaoberá ocenením podniku Baliarne obchodu, a.s. Poprad. Cieľom práce je odhad trhovej hodnoty vybraného podniku k dátumu ocenenia 1.1.2018 pre vopred neurčeného kupujúceho. Práca je štrukturovaná do 6 hlavných kapitol. Začína informáciami potrebnými k oceneniu podniku a informáciami o podniku. Ďalej nasleduje finančná a strategická analýza, na ktorú nadväzuje analýza generátorov hodnoty a finančný plán. Posledná časť práce obsahuje samotné ocenenie podniku pomocou primárnej metódy ocenenia - DCF Equity a použitia parametrického vzorca. Ako sekundárna metóda, k vymedzeniu hraničných hodnôt ocenenia, je použitá metóda trhových multiplikátorov.
Klíčová slova: Baliarne obchodu Poprad; finančná analýza; ocenenie podniku; strategická analýza; DCF Equity; finančný plán; generátory hodnoty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenenie podniku Baliarne obchodu, a.s. Poprad
Překlad názvu: Business valuation of Baliarne obchodu, a.s. Poprad
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The diploma thesis deals with a valuation of the company Baliarne obchodu, a.s. Poprad. The main goal is to estimate market value of Baliarne obchodu, a.s. Poprad for an unspecified buyer as at 1 January 2018. The thesis is structured into 6 main chapters. It starts with necessary information needed to value a business and brief description of the company. This is followed by a financial and strategic analysis, analysis of value drivers and a financial plan. The last part of the thesis contains valuation of the company by the primary valuation method - DCF Equity model using parametric formula for terminal value calculation. The secondary approach - market multiples method is used to determine range of possible values of the company, thus support the result of DCF Equity method.
Klíčová slova: business valuation; DCF Equity; strategic analysis; value drivers; Baliarne obchodu Poprad; financial analysis; financial plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2018
Datum podání práce: 3. 6. 2019
Datum obhajoby: 24.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66864_xmatl44.pdf [1,08 MB]
Oponentura61207_Ryba.pdf [122,49 kB]
Hodnocení vedoucího66864_jetmarb.pdf [373,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66864/podrobnosti