Bonitní a bankrotní modely a jejich aplikace pro porovnání finančního zdraví cestovních kanceláří

Název práce: Bonitní a bankrotní modely a jejich aplikace pro porovnání finančního zdraví cestovních kanceláří
Autor(ka) práce: Pohlová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Červený, Martin
Oponenti práce: Škerlíková, Tatiana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce pojednává o vybraných bonitních a bankrotních modelech a jejich schopnosti predikce finančních problémů v podniku. Vybrané modely jsou Kralicekův quick-test, Index bonity, Altmanovo Z-skóre, Index důvěryhodnosti manželů Neumaierových (IN95, IN05) a Tafflerův model. Metodická část práce obsahuje popis vybraných modelů. Praktická část se zaměřuje na aplikaci modelů na vybrané zbankrotované cestovní kanceláře a zhodnocení predikce finanční tísně.
Klíčová slova: bankrotní modely; finanční tíseň; predikce bankrotu; Bonitní modely
Název práce: Credibility and bankruptcy models and their application to compare the financial health of travel agencies
Autor(ka) práce: Pohlová, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Červený, Martin
Oponenti práce: Škerlíková, Tatiana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with selected creditworthy and bankruptcy models and their ability to predict financial problems in the company. The selected models are Kralicek's quick-test, Creditworthiness Index, Altman's Z-score, Neumaier's credibility index (IN95, IN05) and Taffler's models. The methodical part of the thesis contains a description of selected models. The practical part focuses on the application of models to selected bankrupt travel agencies and evaluation of financial distress prediction.
Klíčová slova: Credibility models; bankruptcy models; bankruptcy prediction; financial distress

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2019
Datum podání práce: 4. 6. 2019
Datum obhajoby: 18. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68823/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: