Zavedení EDI komunikace ve společnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zavedení EDI komunikace ve společnosti
Autor práce:
Urbanová, Anna
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pour, Jan
Osoba oponující práci:
Sommer, Karin
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce, na téma „Zavedení EDI komunikace ve společnosti“ je zaměřena na vytvoření komplexního pohledu při zavádění elektronické výměny dat ve společnosti a podání ucelených informací o komplexním EDI řešení. Práce se zaměřuje na využívané standardy v EDI jako je standard UN/EDIFACT, identifikační kódy a další. Dále vysvětluje využívané formáty a jejich transformaci do jiných struktur pomocí XSL jazyka.Hlavním cílem práce je vytvoření metodiky pro zavedení EDI ve společnosti, která podrobně provede čtenáře celým procesem zavedení od prvotního rozhodnutí o realizaci projektu a zvážení výhod EDI až do závěrečné implementace navrženého řešení speciálně upraveného na míru zákazníka. Vytvořená metodika se skládá ze tří částí, kdy každá popisuje jednotlivé kroky, které jsou potřebné pro zavedení kompletního EDI řešení. Jako dílčí cíl si práce bere za úkol shrnout obecné informace o EDI, využívaných standardech, formátech a kódování. Částí práce je i popis konverzí a transformací dokumentů pomocí překladových šablon.Závěrem práce je výsledná metodika sumarizována a otestována při využití na reálném projektu zavedení EDI řešení.
Klíčová slova:
GS1; Elektronická výměna dat; EANCOM; UN/EDIFACT

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 9. 2018
Datum podání práce:
13. 6. 2019
Datum obhajoby:
19.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69847_xurba12.pdf [2,62 MB]
Oponentura:
63529_Sommer.pdf [63,32 kB]
Hodnocení vedoucího:
69847_pour.pdf [63,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69847/podrobnosti